Græs klipning

Hækklipning

Lugning

Gødning & Plejeplan                                                  Beskæring / Topkapning                                           Ukrudtsbekæmpelse

Plæneluftning / mosfjernelse                                    Nedklipning                                                                Fejning af arealer

Topdressing                                                                Bortkørsel af grønt affald                                          Fliserensning, imprægnering,fugesand

Kalkning                                                                      Bortkørsel af jord affald 

Brakpudsning m.opsamling                                      Flisning af grenmaterialer

Klipning af vild med vilje                                           Hegnsklipning

                                                                                     Opsugning af blade og grenaffald