Vindues vask med rentvandsanlæg, vi kan også mauelt med sæbe og vand.

Vi tilbyder Vindues vask med ultra rent vand, vandet er 100 % kalkfrit og indeholder ingen mineraler, så vinduerne efterlades blanke og stribefri.

Hvis man før har haft anvendt vand og sæbe før, kan det tage optil 3 gange, inden vinduerne er ordenligt afrenset, stribefri ved rentvandsvask

Vi tilbyder vask i intevaller:

Hver 4 uge

Hver 6 uge

Hver 8 uge

Hver 12 uge

1 x Ydelse

Indhent dit tilbud her, angiv hvor mange, vindues rammer. (1 ramme kan indeholde 3 vinduer) døre, etager, hvor tit du vil have vasket vinduer

Dine info: navn, adresse, tlf: , mail.

Opret din egen hjemmeside med Webador